Waarom is vrijdag visdag?

25-10-2019
Laatste nieuws >>

Waarom is vrijdag visdag?

Volgens een mythe zou ‘Vrijdag Visdag’ zijn ontstaan doordat de boten dan terugkomen en de vis het verst is. Maar de traditie ligt ergens anders verankerd, namelijk bij de Katholieken.

De Katholieke gelovige had op vrijdag een ‘dag van volledige onthouding’. Deze traditie stamt nog uit de begintijd van het christendom. De Kerk nam het joodse gebruik om tweemaal per week te vasten toen over.

In de zestiende eeuw veranderde dat tijdens de Reformatie. Binnen het Katholieke geloof werd er onderscheid gemaakt tussen vasten, met slechts een maal per dag, en onthouding. Onhouding betekende dat het eten van vlees van landdieren verboden was. Vis viel daar duidelijk niet onder en om toch voldoende voedingsstoffen binnen te krijgen, at men dan vis. Vandaar dat vrijdag ook wel ‘visdag’ heet.

Nu merken we weinig meer van die regel. Voor de goede Katholiek is de regel echter nog niet helemaal afgeschaft: er wordt wel verwacht dat hij minder consumeert op vrijdag.