Ontvangen jubileumbrief van commissaris der koningin Ed Nijpels

 

https://www.visclubhetdobbertje.nl/media/plaatjes/ed_nijpels.jpg

 

Het doet mij een genoegen dat ik ben gevraagd om iets te schrijven in uw jubileumnummer.

Het is niet zomaar wat, 12½ jaar visclub ’t Dobbertje, dit instituut is een begrip geworden in onze provincie. Ik ben u daar, als commissaris van de Koningin, enorm erkentelijk voor, vooral de wijze waarop u en uw leden dit uitdragen in en buiten onze provincie.

 

Uiteraard zijn er de afgelopen 12½ jaar ook binnen jullie vereniging wel eens wat strubbelingen geweest, het sterke punt is dan om deze zaken binnenkamers te houden.

 

Wie herinnert zich niet het incident met Theun Dekbed, welke in de maand oktober 2000 een uur tot aan de nek in het water stond, en waar ons erelid Johan Gympie deze man heeft gered.

Natuurlijk zijn er zo heel veel incidenten te benoemen, maar toch is de voornaamste drijfveer voor deze club de GEZELLIGHEID.

 

Leden van de visclub, ik wil via deze weg jullie van harte feliciteren me het jubileum en ik hoop en vertrouw erop dat u er nog eens 12½ jaar aan vast weet te plakken.

 

Namens de provncie Fryslân

Eduardus (Ed) Nijpels