Statuten Visclub 't Dobbertje

Oprichters:

Johan Haringsma

 

Sjoerd Wijbenga

 

Andre van der Leij


 

1.

De visclub heeft als doel om de visstand op peil te houden

2.

Contributie 50 euro per jaar wanbetalers komen op de website

3.

Bestuur heeft altijd gelijk ook al hebben ze ongelijk

4.

Leden mogen meedenken maar er wordt niet naar geluisterd

5.

Alle zaken betreffende de visclub worden intern gehouden

6.

Een ballotagecommissie bepaald het wel/niet toetreden van nieuwe leden
a. Deze ballotagecomissie bestaat uit het bestuur
b. Er is in principe een ledenstop

7.

Het vissen bij onze club is niet verplicht

8.

Ruzie in onze club wordt niet geaccepteerd

9.

Ereleden moeten gewoon contributie betalen

10.

Ereleden zijn verplicht bij officiele gelegenheden de onderscheidingen te dragen

11.

Het clubbelang gaat boven elk ander belang

12.

Scheidingen moeten vooraf worden aangevraagd bij het bestuur.

13.

In alle andere punten waarin deze statuten niet voorzien beslist het bestuur